טפסים

רואי חשבון, מנהלי חשבונות ובעלי עסקים ריכזנו עבורכם את הטפסים החשובים שצריך בהתנהלות מול הרשויות.

תודו לנו אחר כך

טפסי מע"מ

טופס 821

בקשה לפתיחת תיק במשרדי מע"מ עבור עוסק מורשה או פטור. עם הטופס יש לגשת למשרדי מע"מ באזור מגוריך. עלייך להצטייד ב- תעודת זהות עם כתובת מעודכנת, צילום המחאה או אישור ניהול חשבון בנק בו העסק ינוהל, הסכם שכירות או רכישת בית העסק, אישור רשמי או רישיון עיסוק במידה ויש.

להורדת הטופס
טופס 24

טופס בקשה לרישום מלכ"ר או עמותה.יש לצרף צילום תעודה מרשם העמותות / החברות, תקנון ובנוסף יש לצרף טופס חתום על ידי רשם העמותות המעיד על מינוי החברים. יש להמציא פרוטוקול מורשה חתימה חתום ע"י רו"ח/עו"ד, מאזן כספי (באם לא קיים יש לתת תחזית הכנסות והוצאות). כאשר רישום מבוצע ע"י מייצג, עליו להמציא ייפוי כח מאת העמותה. ישנה אפשרות לדרישה של טפסים נוספים.

להורדת הטופס
טופס 874

טופס ריכוז חשבוניות מס.

להורדת הטופס
טופס 18

הודעה על סגירת עסק, יש לצרף למסך זה הודעה על סגירת העסק.

להורדת הטופס
טופס 822

באם ביצעת שינוי בפרטי העסק שלך כגון: שינוי סוג פעילות, כתובת העסק או מספר טלפון יש להודיע על כך תוך 15 יום למשרד מע"מ שלך, באמצעות הטופס המצורף.

להורדת הטופס

טפסי ביטוח לאומי

טופס 103

טופס זה יש להעביר למעסיק המשני.

להורדת הטופס
טופס 644

באם ישנו עובד אשר עובד במסרפ מקומות עבודה, טופס זה ימולא עם תחילתו של העובד במקום העבודה ובתחילת שנת המס.

להורדת הטופס
טופס 699

הצהרת המעסיק על סגירת התיק בביטוח לאומי.

להורדת הטופס
טופס 6101

טופס די וחשבון שנתי – משמש אותך לפתיחת תיק גבייה בביטוח הלאומי ולהודעה על שינויים.

להורדת הטופס
טופס 672

הטופס מיועד לעובד עצמאי שמבקש לעשות שינוי במקדמות שנדרש לשלם עבור ביטוח לאומי.

להורדת הטופס
טופס 614

הצהרת מעסיק בדבר העסקת עובד/ת משק בית.

להורדת הטופס
טופס 355

טופס המיועד לתביעת דמי הלידה.

להורדת הטופס

טפסי מס הכנסה

טופס 5329

טופס זה מיועד לכל מי שרוצה להירשם כעצמאי במס הכנסה. יש לצרף לטופס זה: טופס 4435 + טופס 4440 בדבר נשואים החיים בנפרד צילום דרכון עדכני טופס 106 – משכורת שנתית (מונפק על ידי המעסיק שלך, בהיותך שכיר) טופס 857 לשתי שנות המס האחרונות.

להורדת הטופס
טופס 4436

כל מי שרוצה להירשם במס הכנסה כחברה ציבורית, שותפות (רק ניכויים), עמותה או חברה פרטית נדרש להגיש טופס זה.

להורדת הטופס
טופס 2542

באם ברצונך לשנות את תשלום ניכוי המס במקור שהנך נדרש לשלם, יש למלא טופס זה.

להורדת הטופס
טופס 2279

באם הנך מעסיק/ה רו"ח יש למלא טופס זה על מנת להעניק לו יפויי כוח לבצע פעולות מול מס הכנסה.

להורדת הטופס
טופס 2550

טופס סגירת תיק במס הכנסה.

להורדת הטופס