Pricing

המחירון

ריכזנו את עיקרי המסלולים וכלי הניהול השונים שאנו מציעים. ניתן לשלב בכל אחד מהמסלולים כל כלי ניהול ובכך לשלם בדיוק על מה שצריך.
* כלי הניהול הנוספים מפורטים לאחר פרוט המסלולים.

FREE

0
לחודש
 • 15 מסמכי הכנסה
 • משתמש יחיד
 • מערכת אינטרנטית בענן מאובטח
 • אפליקציה לנייד
 • חתימה דיגיטלית
 • שליחת מסמכים במייל, ווטסאפ
 • לעוסקים מורשים/פטורים בלבד
 • ללא תמיכה

BASIC

19
לחודש
 • 75 מסמכי הכנסה
 • 15 מסמכי הוצאה
 • משתמש יחיד
 • מערכת אינטרנטית בענן מאובטח
 • אפליקציה לנייד
 • חתימה דיגיטלית
 • שליחת מסמכים במייל, ווטסאפ
 • הנהלת חשבונות אוטומטית
 • דוחות לרשויות המס
 • דוחות פנימיים מפורטים
 • מסמך נוסף הפקה ₪0.50
 • מסמך נוסף הוצאה ₪1.25

STANDART

49
לחודש
 • 150 מסמכי הכנסה
 • 30 מסמכי הוצאה
 • משתמש יחיד
 • מערכת אינטרנטית בענן מאובטח
 • אפליקציה לנייד
 • חתימה דיגיטלית
 • שליחת מסמכים במייל, ווטסאפ
 • הנהלת חשבונות אוטומטית
 • סינכרון דפי בנק
 • דוחות לרשויות המס
 • דוחות פנימיים מפורטים
 • מסמך נוסף הפקה ₪0.40
 • מסמך נוסף הוצאה ₪1.00

PREMIUM

69
לחודש
 • 300 מסמכי הכנסה
 • 60 מסמכי הוצאה
 • 2 משתמשים
 • מערכת אינטרנטית בענן מאובטח
 • אפליקציה לנייד
 • חתימה דיגיטלית
 • שליחת מסמכים במייל, ווטסאפ
 • הנהלת חשבונות אוטומטית
 • ניהול חובות מול ספקים
 • תזרים מזומנים
 • סינכרון דפי בנק
 • דוחות לרשויות המס
 • דוחות פנימיים מפורטים
 • מסמך נוסף הפקה ₪0.25
 • מסמך נוסף הוצאה ₪0.90

ULTIMATE

99
לחודש
 • 600 מסמכי הכנסה
 • 120 מסמכי הוצאה
 • 3 משתמשים
 • מערכת אינטרנטית בענן מאובטח
 • אפליקציה לנייד
 • חתימה דיגיטלית
 • שליחת מסמכים במייל, ווטסאפ
 • הנהלת חשבונות אוטומטית
 • ניהול חובות מול ספקים
 • תזרים מזומנים
 • סינכרון דפי בנק
 • דוחות לרשויות המס
 • דוחות פנימיים מפורטים
 • מסמך נוסף הכנסה ₪0.10
 • מסמך נוסף הוצאה ₪0.75

כלי ניהול נוספים

סליקת אשראי ₪30
חיוב מנוים והוראות קבע ₪49
ניהול מוצרים ומלאי בסיסי ₪49
ניהול מוצרים ומלאי מתקדם (עץ מוצר, ייצור עצמי) ₪99
ניפוק סחורה ומשלוחים ₪99
ניהול הפקדות ₪39
ניהול חובות ספקים (למעט מסלולים נתמכים) ₪9
תשלומי ספקים ₪39
תשלומי ספקים במס"ב ₪49
ממשקים ₪25
חיבור לאתרי סחר ₪15
ניהול סוכנים ₪99
יוזר נוסף ₪9

האותיות הקטנות (בגדול)

 • תמיכה טלפונית בשעות הפעילות ובתיאום מראש (מלבד מסלול FREE)
 • מעבר ממערכת אחרת בסיוע נציג מטעמנו
 • התשלום חודש בחודשו ללא התחייבות
 • המחירים לחודש לפני מע"מ
 • שטח אחסון מעל תקרה* 5 ש"ח לכל 1GB
  * ע"פ סעיף 7.3 בתקנון השירות