Pricing

המחירון

ריכזנו את עיקרי המסלולים וכלי הניהול השונים שאנו מציעים. ניתן לשלב בכל אחד מהמסלולים כל כלי ניהול ובכך לשלם בדיוק על מה שצריך.
* כלי הניהול הנוספים מפורטים לאחר פרוט המסלולים.

EASY START

9 11
לחודש בתשלום שנתי לחודש בתשלום חודשי
 • 10 מסמכים
 • משתמש יחיד
 • עלות חריגה ₪1.00 (למסמך)
 • ללא תמיכה בחשבוניות ישראל

BASIC

29 35
לחודש בתשלום שנתי לחודש בתשלום חודשי
 • 75 מסמכים
 • משתמש יחיד
 • עלות חריגה ₪0.75 (למסמך)

ADVANCED

59 71
לחודש בתשלום שנתי לחודש בתשלום חודשי
 • 150 מסמכים
 • 2 משתמשים
 • עלות חריגה ₪0.50 (למסמך)
 • ממשקים ואוטומציה

PREMIUM

99 119
לחודש בתשלום שנתי לחודש בתשלום חודשי
 • 300 מסמכים
 • 3 משתמשים
 • עלות חריגה ₪0.25 (למסמך)
 • ממשקים ואוטומציה
 • ספריית קבצים
מייצג? זקוק ליותר מסמכים? דברו איתנו ונוכל להתאים מסלול מדיוק גם עבורכם.

כלי ניהול נוספים

ניהול מוצרים/שירותים ומחירונים ₪9
סליקת אשראי ₪15
הוראות קבע/חיוב מנויים ₪29
חנות ודפי מוצר ₪19
ניהול חובות ספקים ₪9
ניהול תשלומי ספקים ₪29
חיבוריות לאתרי סחר ₪19
ממשקים ואוטומציה ₪25
חשבוניות אוטומטיות בגין תשלומים דחויים ₪19
ניהול הפקדות ₪29
משתמש נוסף ₪9

האותיות הקטנות (בגדול)

 • תמיכה ב 'חשבוניות ישראל' לקבלת מספרי הקצאה (בחבילות נתמכות)
 • תמיכה טלפונית בשעות הפעילות ובתיאום מראש
 • מעבר ממערכת אחרת בסיוע נציג מטעמנו
 • התשלום חודש בחודשו ללא התחייבות
 • המחירים לפני מע"מ
 • שטח אחסון מעל תקרה 5 ש"ח לכל 1GB