תשלום לספקים

באמצעות פייפר ניתן לבצע תשלום אוטומטי לספקים באמצעות קובץ במבנה מס"ב.

לאחר סריקת החשבוניות למערכת ניתן להפיק קובץ במבנה מס"ב בפעולה אחת פשוטה שחוסכת עמלות וכסף ומייצרת סדר בתשלומים לספקי העסק.

מערכת פייפר מאפשרת להפיק מסמכים להעלות מסמכי הוצאות למערכת ועיבוד שלהם באופן אוטומטי פשוט וקל.