תשלום לספקים

באמצעות פייפר ניתן לבצע תשלום אוטומטי לספקים באמצעות קובץ במבנה מס"ב.

לאחר סריקה וסיווג החשבוניות למערכת ניתן להפיק קובץ במבנה מס"ב בפעולה אחת פשוטה שחוסכת עמלות וכסף ומייצרת סדר בתשלומים לספקי העסק.