שליחת מסמך באופן ידני

שליחת חשבונית ללקוח - באופן אוטומטי או ידני לפי בחירת הלקוח

ניתן לשלוח את החשבונית עם הפקתה במערכת אם נבחר שלא לשלוח באופן אוטומטי ניתן לשלוח בכל רגע דרך המערכת באופן ידני כל מסמך שנרצה לרבות חשבונית מס, קבלות חשבונית זיכוי וכו.