עדכון הגדרות חברה

על מנת לעדכן את פרטי החברה והגדרות מערכת כלליות ניתן ללוץ על לוגו החברה או בתפריט הראשי על שם החברה ועדכון פרטי חברה.

הנהלת חשבונות בענן , ללא הקלדה בצורה אוטומטית בשימוש בטכנולוגיית או סי אר אשר מפענחת את המידע מהמסכים השונים באופן אוטומטי