ספרור מסמכים

ספרור מסמכי הנהלת חשבונות - חשבונית מס, קבלות ועוד

לפני הפקת מסמכים נדרש לבצע הזנה של ספרור מסמכים אלו זוהי פעולה חד פעמית לאחר מכן הספרור יתעדכן באופן אוטומטי בהתאם להגדרה שבוצעה

הפקת חשבוניות , קבלות בחינם