סיווג הוצאה

ברגע שמעלים למערכת הוצאה, המסמך עובר עיבוד אוטומטי ע"י בינה מלאכותית כל מה שנדרש מכם הוא לבצע סיווג של ההוצאה בהתאם לצרכי העסק.
לאחר מכן ניתן לצפות בסוגי ההוצאה השונים בדוחות רווח והפסד ובכרטסת, כמובן ש
ניתן להקים סוגי הוצאות שונות ככל הנדרש בצורה פשוטה וקלה.