סיווג הוצאה

ברגע שמעלים למערכת הוצאה, המסמך עובר עיבוד אוטומטי ע"י בינה מלאכותית כל מה שנדרש מהלקוח לבצע סיווג הוצאה בהתאם לצרכי העסק שלו, לאחר מכן ניתן לצפות בסוגי ההוצאה השונים בדוחות רווח והפסד ובכרטסת,

ניתן להקים סוגי הוצאות שונות ככל העולה על רוחך בצורה פשוטה וקלה.