ניהול משתמשים

ניתן להגידר משתמשי הנהלת חשבונות לרבות רואה חשבון, מנהל מערכת ומשתמש לצפייה בלבד

הנהלת חשבונות בענן , ללא הקלדה בצורה אוטומטית בשימוש בטכנולוגיית או סי אר אשר מפענחת את המידע מהמסכים השונים באופן אוטומטי