ניהול חובות

ניהול חובות מול ספקים - ניתן לעדכן אפשרות זו ללא עלות נוספת

לאחר עדכון מוד ניהול חובות מול ספקים נוכל בכל רגע לדעת כמה כסף אנחנו חייבים לספקים, ולשלמם בהתאם.

תזרים מזומנים וניהול חובות מאפשר שליטה מירבית על ניהול העסק יתרון חשוב