הקמת ספק

בכל העלאת מסמך למערכת באופן אוטומטי מוקם ספק חדש במערכת הכולל את שמו ואת מספר הח"פ שלו, ניתן גם להקים ספק באופן ידני בצורה פשוטה , בכל רגע ניתן לערוך את פרטיי הספק ולהוסיף פרטים רבים לרבות פרטי הבנק של הספק לצורך ביצוע תשלומים באופן אוטומטי דרך המערכת.