הקמת סוג הוצאה

סוגי הוצאה במערכת ניתנים לעדכון באופן שוטף מהיר וקל

כל מסמך הוצאה שייעלה למערכת יסווג בהתאם להוצאות שהגדרתם

עיבוד אוטומטי OCR