הקמת לקוח

לאחר שנבצע הקמה של לקוח ניתן להפיק עבורו מסמכים כגון חשבונית מס , קבלות ועוד, בנוסף לזה ניתן להפיק גם כרטסת מלאה עבור הלקוח הכוללת חיובים וזיכויים בתקופה הנבחרת.