הפקת מסמכים במערכת

הפקת מסמכי הנהלת חשבונות - חשבונית מס , דרישת תשלום , הצעת מחיר , חשבונית זיכוי וכו'..

הפקת מסמכים דרך המערכת באופן ירוק פשוט ומהיר

חשבונית ירוקה ללא מסמכים פיזיים בקלות