העלאת הוצאות

ניתן לשלוח הוצאות למערכת במגוון דרכים ע"י העלאה ישירה דרך כתובת המייל או דרך הווטסאפ, המערכת מעבדת את המסמך אוטומטית ואף מבצעת סיווג במידה והספק מוגדר ומקושר להוצאה המתאימה.