דוח רווח והפסד

דוחות רווח והפסד - בכל רגע נוכל להפיק דוחות רווח והפסד ודוחות נלווים נוספים לרבות כרטסת.

שליטה מלאה על העסק שלנו, ניתן בכל רגע לעשות מעקב מושלם על הרווח החודשי או השנתי, בלחיצת כפתור.