בית הנייר

שנייה לפני שאתם טובעים בתוך ערמת המסמכים שלכם, החלטנו להרים את הכפפה ולעשות לכם קצת סדר.